BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH – Áp dụng đối với khám chữa bệnh theo yêu cầu và ngoài giờ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH – Áp dụng đối với khám chữa bệnh theo yêu cầu và ngoài giờ

STT

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Đvt

 Đơn giá (đồng)

 Giá Bảo hiểm y tế thanh toán

 Giá Dịch vụ

Phần chênh lệch BHYT Bệnh nhân phải đóng

I

KHÁM BỆNH

 

 

 

 

1

Khám bệnh chuyên khoa

Lần

            34,500

              99,500

              65,000

2

Công khám cấp cứu 115

Lần

                       

            150,000

                         

3

Khám, cấp giấy chứng thương

Lần

                       

            160,000

                         

4

Trích lục hồ sơ bệnh án

Lần

                       

            250,000

                         

II

KHÁM SỨC KHỎE

 

 

 

                         

1

Khám sức khỏe nhi

Lần

                       

              50,000

                         

2

Khám phụ khoa

Lần

                       

              15,000

                         

3

Khám tổng quát

Lần

                       

              90,000

                         

4

Phí làm thẻ

Lần

                       

              10,000

                         

5

Trích lục khám sức khỏe

Lần

                       

              35,000

                         

6

Bản sao sức khỏe

Lần

                       

              10,000

                         

7

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser_KSK

Lần

                       

              46,200

                         

8

Test nhanh chẩn đoán giang mai_KSK

Lần

                       

              38,200

                         

9

Đường huyết (glucose)_KSK

Lần

                       

              21,500

                         

10

Urea_KSK

Lần

                       

              21,500

                         

11

Creatinine_KSK

Lần

                       

              21,500

                         

12

SGOT (AST)_KSK

Lần

                       

              21,500

                         

13

SGPT (ALT)_KSK

Lần

                       

              21,500

                         

14

Morphine_KSK

Lần

                       

              45,000

                         

15

Xét nghiệm ma túy (MAMM)_KSK

Lần

                       

            180,000

                         

16

Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số)_KSK

Lần

                       

              37,100

                         

17

HBsAg (Viêm gan siêu vi B)_KSK

Lần

                       

              74,700

                         

18

Anti-HCV (nhanh)_KSK

Lần

                       

              75,000

                         

19

Nồng độ cồn_KSK

Lần

                       

              40,000

                         

20

Siêu âm bụng màu_KSK

Lần

                       

            180,000

                         

21

X-Quang tim phổi thẳng_KSK

Lần

                       

              65,400

                         

22

Gói KSK xin việc làm Nam

Lần

                       

            223,100

                         

23

Gói KSK xin việc làm Nữ

Lần

                       

            238,100

                         

24

Gói KSK thi bằng lái xe các hạng

Lần

                       

            310,000

                         

25

Gói KSK xin việc làm lái xe Nam (Tài xế)

Lần

                       

            443,100

                         

26

Gói KSK xin việc làm lái xe Nữ (Tài xế)

Lần

                       

            458,100

                         

27

Gói KSK Thẻ xanh

Lần

                       

            165,400

                         

28

Gói KSK Sổ hồng Nam

Lần

                       

            388,300

                         

29

Gói KSK Sổ hồng Nữ

Lần

                       

            403,300

                         

30

Gói KSK theo yêu cầu

Lần

                       

              90,000

                         

31

Gói KSK bổ túc hồ sơ Nam

Lần

                       

            346,200

                         

32

Gói KSK bổ túc hồ sơ Nữ

Lần

                       

            361,200

                         

III

KHÁM NGOẠI VIỆN

 

 

 

                         

1

Công khám bệnh (khám bệnh tại nhà)

Lần

                       

            400,000

                         

2

Công lấy máu xét nghiệm

Lần

                       

            100,000

                         

3

Thay băng, cắt chỉ, chăm sóc vết thương

Lần

                       

            300,000

                         

4

Công đặt, rút sonde tiểu, sonde dạ dày

Lần

                       

            350,000

                         

5

Công tiêm thuốc_tại nhà

Lần

                       

            160,000

                         

6

Công truyền dịch loại thường_tại nhà

Lần

                       

            250,000

                         

7

Công truyền đạm nhỏ (chai 250 ml)_tại nhà

Lần

                       

            350,000

                         

8

Công truyền đạm lớn (chai 500ml)_tại nhà

Lần

                       

            500,000

                         

IV

TIÊM, TRUYỀN DỊCH

 

 

 

                         

1

Truyền dịch đạm (chai lớn)

Lần

                       

            200,000

                         

2

Truyền dịch đạm (chai nhỏ)

Lần

                       

            100,000

                         

3

Truyền dịch loại thường

Lần

                       

            100,000

                         

4

Tiêm bắp

Lần

                       

              15,000

                         

5

Tiêm tĩnh mạch

Lần

                       

              20,000

                         

V

GIƯỜNG BỆNH

 

 

 

                         

1

Chênh lệch giường dịch vụ

Ngày

                       

 

 Từ 50.000 đến 500.000

VI

XÉT NGHIỆM

 

 

 

                         

1

Thời gian máu chảy

Lần

            12,600

              17,000

                         

2

Ký sinh trùng sốt rét (KST/SR) Hz

Lần

            36,900

              51,000

                         

3

Đinh lượng Fibrinogen

Lần

            56,500

              90,000

                         

4

Thời gian máu đông

Lần

            12,600

              17,000

                         

5

Thời gian Prothrombin (PTs)

Lần

            40,400

              55,000

                         

6

Thời gian thromboplastin họat hóa từng phần (APTT)

Lần

            40,400

              56,000

                         

7

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser

Lần

            46,200

              70,000

                         

8

Huyết đồ (sử dụng máy đếm laser)

Lần

            69,300

              95,000

                         

9

Máu lắng (bằng máy tự động)

Lần

            34,600

              48,000

                         

10

Hồng cầu lưới

Lần

                       

              30,000

                         

11

Test nhanh chẩn đoán giang mai

Lần

                       

              60,000

                         

12

Định nhóm máu ABO (ABO, Rh D)

Lần

                       

              80,000

                         

13

Đường huyết (glucose)

Lần

            21,500

              35,000

                         

14

Cholesterol

Lần

            26,900

              35,000

                         

15

HDL Cholesterol

Lần

            26,900

              35,000

                         

16

Triglyceride

Lần

            26,900

              35,000

                         

17

Lipid

Lần

                       

              35,000

                         

18

Urea

Lần

            21,500

              27,000

                         

19

Creatinine

Lần

            21,500

              27,000

                         

20

SGOT (AST)

Lần

            21,500

              35,000

                         

21

Bilirubin Total

Lần

            21,500

              27,000

                         

22

ION đồ

Lần

            29,000

              45,000

                         

23

Calcemie

Lần

            12,900

              25,000

                         

24

Acide Uric

Lần

            21,500

              35,000

                         

25

RF(Rheumatoid Factor)

Lần

            37,700

              60,000

                         

26

ASLO

Lần

            41,700

              55,000

                         

27

CK-MB

Lần

            37,700

              50,000

                         

28

LDH

Lần

            26,900

              40,000

                         

29

Gamma GT

Lần

            19,200

              30,000

                         

30

HbA1C

Lần

          101,000

            134,000

                         

31

Albumine

Lần

            21,500

              35,000

                         

32

Globuline

Lần

            21,500

              27,000

                         

33

Protein

Lần

            21,500

              35,000

                         

34

Sắt huyết thanh

Lần

            32,300

              45,000

                         

35

SGPT (ALT)

Lần

            21,500

              35,000

                         

36

Bilirubin Direct

Lần

            21,500

              30,000

                         

37

Troponin I

Lần

            75,400

              95,400

                         

38

Morphine

Lần

                       

              45,000

                         

39

Đường máu mao mạch

Lần

            15,200

              31,000

                         

40

Xét nghiệm ma túy (MAMM)

Lần

                       

            180,000

                         

41

Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số)

Lần

            27,400

              50,000

                         

42

Soi tươi (phân)

Lần

            41,700

              58,000

                         

43

Cạo da soi tìm nấm

Lần

            41,700

              58,000

                         

44

Soi nhuộm tiêu bản (phết họng, cặn nước tiểu, khí hư….)

Lần

            68,000

              95,000

                         

45

Nhuộm Gram (Phết họng)

Lần

            68,000

              95,000

                         

46

Micro Albumin

Lần

            43,100

              60,000

                         

47

Kỹ thuật sắc ký miễn dịch chẩn đoán Dengue sốt xuất huyết

Lần

          130,000

            182,000

                         

48

Anti HIV

Lần

            53,600

              75,000

                         

49

anti-HCV (nhanh)

Lần

                       

              75,000

                         

50

HBeAg (Viêm gan siêu vi B)

Lần

                       

              83,000

                         

51

antiHBs (Viêm gan siêu vi B)

Lần

                       

            100,000

                         

52

Amylase

Lần

            21,500

              35,000

                         

53

Định nhóm máu hệ RH(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá

Lần

            31,100

              43,000

                         

54

Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (KT Gelcard trên máy tự động / bán tự động)

Lần

                       

            180,000

                         

55

Sàng lọc kháng thể bất thường

Lần

                       

            300,000

                         

56

Định lượng Amoniac

Lần

            75,400

            100,000

                         

57

Định nhóm máu (ABO, RHD)-bệnh viện truyền máu

Lần

                       

            230,000

                         

58

Định nhóm máu tại giường bệnh trước khi truyền máu

Lần

            23,100

              23,100

                         

59

Helicobacter Pylori Ag test nhanh

Lần

                       

              83,000

                         

60

Định lượng Amylase (niệu)

Lần

            37,700

              47,000

                         

61

Định lượng Creatinin (niệu)

Lần

            16,100

              20,000

                         

62

Định lượng CRP

Lần

            53,600

              53,600

                         

63

Soi tươi huyết trắng

Lần

            41,700

              58,000

                         

64

Hồng cầu trong phân test nhanh

Lần

            65,600

              83,000

                         

65

Nồng độ cồn

Lần

                       

              40,000

                         

66

Cấy nước tiểu/ Cấy mủ/ cấy đàm

Lần

          238,000

            274,000

                         

67

Kháng sinh đồ

Lần

          196,000

            225,000

                         

68

Nghiệm pháp dung nạp glucose cho người bệnh thai nghén

Lần

          160,000

            160,000

                         

69

Xét nghiệm Double test

Lần

                       

            450,000

                         

70

Giải phẩu bệnh lý

Lần

                       

            450,000

                         

71

PAP’S

Lần

                       

            150,000

                         

72

Xét nghiệm Trible test

Lần

                       

            450,000

                         

73

Xét nghiệm HPV (Ung thư cổ tử cung)

Lần

                       

            450,000

                         

74

GPB XN theo PP nhuộm Hematoxyline

Lần

                       

            320,000

                         

75

GPB XN bằng PP nhuộm Giemsa

Lần

                        

            140,000

                         

76

GPB XN bằng PP nhuộm papanicolaou

Lần

                       

            180,000

                         

77

GPB XN hóa mô miễn dịch cho 1 Marker

Lần

                       

            400,000

                         

78

GPB XN các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học

Lần

                       

              85,000

                         

79

GPB XN và chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)

Lần

                       

            135,000

                         

80

Miễn dịch định lượng CA 125

Lần

                       

            175,000

                         

81

Miễn dịch định lượng BhCG

Lần

            86,200

            110,000

                         

82

Miễn dịch định lượng CEA

Lần

                       

            150,000

                         

83

Miễn dịch định lượng PSA tự do

Lần

                       

            150,000

                         

84

Miễn dịch định lượng AFP

Lần

                       

            160,000

                         

85

Miễn dịch Rubella IgM tự động

Lần

                       

            265,000

                         

86

Miễn dịch Rubella IgG tự động

Lần

                       

            185,000

                         

87

Miễn dịch định lượng FT4

Lần

            64,600

              80,000

                         

88

Miễn dịch định lượng TSH

Lần

            59,200

              75,000

                         

89

Miễn dịch định lượng FT3

Lần

            64,600

              80,000

                         

90

HBsAg miễn dịch bán tự động/ tự động

Lần

            74,700

              95,000

                         

91

Anti-HCV miễn dịch bán tự động/tự động

Lần

          119,000

            160,000

                         

VII

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 

 

 

                         

VII.1

Siêu âm

 

 

 

                         

1

Siêu âm bụng tổng quát_SA

Lần

            43,900

              82,000

                         

2

Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng

Lần

          222,000

            222,000

                         

3

Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới

Lần

          222,000

            222,000

                         

4

Siêu âm đầu dò ngả âm đạo, trực tràng_SA

Lần

          181,000

            181,000

                         

5

Siêu âm Doppler màu (3D, 4D..)

Lần

                       

            222,000

                         

6

Siêu âm (phần mềm, khớp, hạch…)

Lần

            43,900

              82,000

                         

7

Siêu âm Doppler động mạch tử cung

Lần

          222,000

            222,000

                         

8

Siêu âm Doppler động mạch thận

Lần

          222,000

            222,000

                         

9

Siêu âm tầm soát dị tật thai nhi (11w -13w)

Lần

                       

            181,000

                         

10

Siêu âm Doppler tim, van tim

Lần

          222,000

            222,000

                         

11

Siêu âm tuyến vú hai bên

Lần

            43,900

              82,000

                         

12

Siêu âm các tuyến nước bọt

Lần

            43,900

              82,000

                         

13

Siêu âm tuyến giáp

Lần

            43,900

              82,000

                         

14

Siêu âm Doppler động mạch cảnh

Lần

          222,000

            222,000

                         

VII.2

X-quang

 

 

 

                         

1

Sọ thẳng – nghiêng

Lần

            97,200

            170,000

                         

2

Blondeau + Hirtz

Lần

            97,200

            170,000

                         

3

Cung gò má + Blondeau

Lần

            97,200

            170,000

                         

4

Schuller 2 bên (P+T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

5

Schuller (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

6

Schuller (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

7

Blondeau + mũi nghiêng

Lần

            97,200

            170,000

                         

8

Phổi thẳng

Lần

            65,400

            103,000

                         

9

Phổi nghiêng (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

10

Phổi nghiêng (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

11

Phổi đỉnh ưỡn

Lần

            65,400

            103,000

                         

12

Ngực thẳng

Lần

            65,400

            103,000

                         

13

Ngực nghiêng (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

14

Ngực nghiêng (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

15

Tim phổi chếch (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

16

Tim phổi chếch (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

17

Bụng đứng

Lần

            65,400

            103,000

                         

18

KUB

Lần

            65,400

            103,000

                         

19

Khung chậu thẳng

Lần

            65,400

            103,000

                         

20

Tìm vòng

Lần

            65,400

            103,000

                         

21

Khớp vai 2 bên (P + T)

Lần

            97,200

            170,000

                         

22

Khớp vai (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

23

Khớp vai (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

24

Khớp vai nghiêng (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

25

Khớp vai nghiêng (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

26

Xương đòn (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

27

Xương đòn (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

28

Xương cánh tay thẳng-nghiêng 2 bên (P+T)

Lần

            97,200

            170,000

                         

29

Xương cánh tay thẳng-nghiêng (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

30

Xương cánh tay thẳng-nghiêng (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

31

Khuỷu tay thẳng-nghiêng 2 bên (P+T)

Lần

            97,200

            170,000

                         

32

Khuỷu tay thẳng-nghiêng (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

33

Khuỷu tay thẳng-nghiêng (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

34

Xương cẳng tay thẳng-nghiêng 2 bên (P+T)

Lần

            97,200

            170,000

                         

35

Xương cẳng tay thẳng-nghiêng (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

36

Xương cẳng tay thẳng-nghiêng (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

37

Cổ tay thẳng-nghiêng 2 bên (P+T)

Lần

            97,200

            170,000

                         

38

Cổ tay thẳng-nghiêng (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

39

Cổ tay thẳng-nghiêng (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

40

Bàn tay thẳng-nghiêng 2 bên (P+T)

Lần

            97,200

            170,000

                         

41

Bàn tay thẳng-nghiêng (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

42

Bàn tay thẳng-nghiêng (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

43

Khớp háng (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

44

Khớp háng (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

45

Xương đùi thẳng-nghiêng 2 bên (P+T)

Lần

            97,200

            170,000

                         

46

Xương đùi thẳng-nghiêng (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

47

Xương đùi thẳng-nghiêng (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

48

Khớp gối thẳng-nghiêng 2 bên (P+T)

Lần

            97,200

            170,000

                         

49

Khớp gối thẳng-nghiêng (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

50

Khớp gối thẳng-nghiêng (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

51

Xương cẳng chân thẳng-nghiêng 2 bên (P+T)

Lần

            97,200

            170,000

                         

52

Xương cẳng chân thẳng-nghiêng (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

53

Xương cẳng chân thẳng-nghiêng (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

54

Xương cổ chân thẳng-nghiêng 2 bên (P+T)

Lần

            97,200

            170,000

                         

55

Xương cổ chân thẳng-nghiêng (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

56

Xương cổ chân thẳng-nghiêng (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

57

Bàn chân thẳng-nghiêng 2 bên (P+T)

Lần

            97,200

            170,000

                         

58

Bàn chân thẳng-nghiêng (P)

Lần

            65,400

            103,000

                         

59

Bàn chân thẳng-nghiêng (T)

Lần

            65,400

            103,000

                         

60

Gót chân thẳng-nghiêng 2 bên (P+T)