CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Bệnh viện hiện có 4 phòng ban chức năng; 12 khoa lâm sàng và 04 khoa cận lâm sàng với tổng số nhân sự là 239 CBV. Trong đó: 75 bác sỹ; 21 dược sỹ; 91  điều dưỡng, KTV, NHS và 45 chuyên ngành khác.

  • Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức bộ máy Bệnh viện quận Tân Bình năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình
HOTLINE (0966381010)