CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

– Toàn Bệnh viện hiện có 4 phòng ban chức năng và 12 khoa lâm sàng và 04 khoa cận lâm sàng với tổng số nhân sự là 222 CBVC. Trong đó: 72 bác sỹ; 19 dược sỹ; 84 điều dưỡng, KTV, NHS; Khác: 47.

Sơ đồ tổ chức bộ máy Bệnh viện quận Tân Bình năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình