Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình, giai đoạn 1975 – 2015

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình, giai đoạn 1975 – 2015

Trân trọng kính mời các bạn Đoàn viên, thanh niên cùng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình, giai đoạn 1975 – 2015, Chủ đề: “Sắt son niềm tin với Đảng” bắt đầu từ 18/01/2023 – 15/02/2023.

Mỗi thí sinh thi tại My Aloha trả lời 25 câu hỏi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình giai đoạn 1975 – 2015. Mời các bạn cùng đọc thể lệ cuộc thi và bắt đầu thi.

Link cuộc thi: https://myaloha.vn/cuoc-thi/sat-son-niem-tin-voi-dang-35737

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình