Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 04/03/2023 – 05/03/2023, Chi đoàn Bệnh viện Quận Tân Bình tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong buổi sáng ngày 04/3/2023, các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên được nghe Chuyên đề 1: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục và phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

Trong buổi chiều ngày 04/3/2023, các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên được nghe Chuyên đề 3: Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên; Chuyên đề 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Trong buổi sáng ngày 05/3/2023, các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên được nghe Chuyên đề 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo và giới thiệu sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình
HOTLINE (0966381010)