HƯỚNG DẪN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

HƯỚNG DẪN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Người lao động không thể tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng các chế độ lương hưu, tử tuất.

Người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ đóng phí bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn, trong đó mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở; mức thấp nhất là 231.000 đồng/tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình