Hướng dẫn thí điểm khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp thay thẻ BHYT

Hướng dẫn thí điểm khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp thay thẻ BHYT

Đây là nội dung tại Công văn 931/BYT-BH hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp.

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp thay thẻ BHYT như sau:

– Cơ sở khám chữa bệnh thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD có gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNEID (chỉ áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp).

– Đối với người bệnh đã được cấp CCCD có gắn chíp:

+ Trường hợp khi kiểm tra CCCD (quét mã QR code) hoặc qua ứng dụng VNEID đã có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT thì cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về BHYT và tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh hiện hành;

Đồng thời thông tin cho người bệnh biết để đi khám chữa bệnh BHYT kể từ lần sau bằng CCCD gắn chíp hoặc bằng ứng dụng VNEID;

+ Trường hợp khi kiểm tra thông tin nhưng không có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT: Giải thích để người bệnh đó biết tình trạng của thẻ BHYT trên CCCD chưa thể thực hiện được; thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh).

– Đối với người bệnh chưa được cấp CCCD có gắn chíp: Thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh).

 Cơ sở pháp lý: Công văn 931/BYT-BH được ban hành ngày 28/02/2022.

Bệnh viện quận Tân Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình
HOTLINE (0966381010)