KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

Trưởng khoa: BSCKI. NGUYỄN DUY THANH

Điều dưỡng trưởng: Bùi Thị Anh
Tổng số nhân sự: 07 người
Trong đó:
– Bác sĩ: 02
– Điều dưỡng: 05
CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
– Thực hiện quy trình chuyên môn gây mê – hồi sức đã được phê duyệt

– Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động của khoa gây mê hồi sức trong bệnh viện

– Tổ chức thực hiện các hoạt động về gây mê hồi sức theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

-Phối hợp với các khoa phòng có liên quan trong bệnh viện để tăng cường chất lượng và hiệu quả trong công tác gây mê hồi sức, đảm bảo an toàn cho người bệnh;

– Tham gia đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức
– Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình
HOTLINE (0966381010)