KHOA NGOẠI – GÂY MÊ HỒI SỨC

KHOA NGOẠI – GÂY MÊ HỒI SỨC

Phó Trưởng khoa:                           BSCKI. Nguyễn  Duy Thanh

Điều dưỡng trưởng:                         Lưu Quang Dũng

Tổng số nhân sự:                             21 người

Trong đó

– Bác sĩ: 08 ( 4 CKI + 1 CKII)

– Điều dưỡng, KTV: 13 (5 đại học, 8 trung cấp)

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

– Khám chữa bệnh ngoại khoa bao gồm: nội trú và ngoại trú.

– Thực hiện các trường hợp phẫu thuật, thủ thuật loại I, II, III.

– Hợp tác tuyến trên và các đơn vị bạn triển khai các kỹ thuật vượt tuyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình