Kỳ kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã được mở trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Kỳ kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã được mở trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Cán bộ đoàn, đoàn viên thực hiện việc kiểm tra từ 14h00 ngày 08/3/2023 đến 23h59 ngày 30/4/2023; vào mục HỌC TẬP -> THI TRỰC TUYẾN trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam để thực hiện việc kiểm tra

Không giới hạn số lần thực hiện bài kiểm tra. Đạt 60/100 câu trả lời đúng là hoàn thành bài kiểm tra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình