[Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023): Vị tướng của Trường Sơn huyền thoại]

[Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023): Vị tướng của Trường Sơn huyền thoại]

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được giao nhiều cương vị quan trọng. Đặc biệt, trên cương vị Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn (1967-1976), đồng chí đã có những quyết định sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức lực lượng, xây dựng, phát triển, khai thác hiệu quả đường Trường Sơn và lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, kịp thời chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 🚩

Mời các bạn đoàn viên, thanh niên cùng tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên – vị tướng tài ba đã gắn liền với đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại và những chiến công oanh liệt của dân tộc. 🇻🇳

Nguồn: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ Tân Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình