Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 – 15/02/2023)

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 – 15/02/2023)

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát, một trí thức yêu nước nhiệt thành, một ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết dân tộc.

Mời các bạn đoàn viên, thanh niên chi đoàn Bệnh viện quận Tân Bình cùng tìm hiểu về một trí thức tài năng, một người cộng sản kiên trung đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình
HOTLINE (0966381010)