Lịch công tác tuần cơ quan Sở Y tế (Từ 04/4/2022 – 10/4/2022)

Lịch công tác tuần cơ quan Sở Y tế (Từ 04/4/2022 – 10/4/2022)

Ngày

Buổi

Thời gian

Chủ trì

Nộidung công việc

Thành phần

Địa điểm

 

 

 

T. Hai

04/4

 

Trực lãnh đạo: Bs Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế

Sáng

07g30

 

Chào cờ đầu tuần

Toàn thể CBCC

Sân SYT

 

 

 

Sinh hoạt chuyên đề dưới cờ

KHTC chuẩn bị

Sân SYT

 

07g30

Bs Thượng

BGĐ Gặp gỡ lãnh đạo VPS

BGĐ

 

LĐ VPS

P0.2

 

08g30

Bs Thượng

Công tác cán bộ

BGĐ

 

LĐ các phòng

P0.2

 

Bs Thượng

Giao ban SYT

 

Thống nhất nội dung chương trình giao ban hoạt động ngành y tế quý I/2022

BGĐ

 

LĐ các phòng, HCDC, TTCC115

P0.2

 

08g30

Bs Hưng

Dự HN trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19

Chuẩn bị: VPS, NVY, HCDC

P1.4

 

09g

Bs Châu

Họp trực tuyến BYT về 1 số nội dung điều trị COVID-19

NVY chuẩn bị

P1.7

 

10g

BS Thượng

Giao ban BGĐ về công tác cán bộ

BGĐ

 

TCCB chuẩn bị

P0.2

 

11g

Bs Châu, Bs Hưng, Bs Nam, Bs Dũng

Họp Xét phạm vi ảnh hưởng, xét phúc khảo sáng kiến và NCKH, xét danh sách đề nghị Sở KHCN xét cấp Tp (dự kiến sau giao ban)

NVY chuẩn bị nội dung báo cáo

HT Trệt T4G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

13g30

Bs Thượng

Nghe báo cáo chuẩn bị tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đồng thuận của chuyên gia về đề án nâng cao năng lực HCDC

BGĐ

 

HCDC, TCCB, NVY, KHTC

P0.2

 

14g

Bs Châu

Dự tổng duyệt HN tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước 2022

VPS củng dự

HTTP

 

14g30

Bs Nam

Công tác chuẩn bị dự án TTCC115 Tân Kiên

KHTC chuẩn bị, TTCC115

P1.7

 

15g30

Bs Thượng

Công tác cán bộ 2 đơn vị

TCCB chuẩn bị

P0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.Ba

05/4

 

Trực lãnh đạo: Bs Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế

Sáng

08g

Bs Thượng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia

 

UBND TP

08g

Bs Hưng

Kiểm tra TYT

NVY, HCDC

 

08g

Bs Nam

Dự lễ bàn giao TTHS thuộc BV ĐHYD TPHCM về BV DC số 13 thuộc SYT

TCCB, NVY, KHTC chuẩn bị và cùng dự

Bình Chánh

08g

Bs Châu

Dự và báo cáo tham luận tại HN tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước 2022

 

HTTP

08g

BS Dũng

KTBV (cả ngày)

 

 

08g

 

Tiếp Đoàn TTCP (Cả ngày)

Chuẩn bị: KHTC, Ttra, NVD

P4.3

 

 

 

 

 

Chiều

13g30

 

Thẩm định DMKT

NVY chuẩn bị và mời

Phòng C -T4G

14g

Bs Thượng

Họp Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình kinh tế – xã hội quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022

 

UBND TP

14g

Bs Hưng

Nghe Báo cáo về Kế hoạch triển khai các Chương trình hành động của NQ20,21.

KHTC, NVY, CC Dân số

P1.7

14g30

Bs Nam

Nghe TTra báo cáo 1 trường hợp

Ttra, NVD, QLDVYT

P1.4

14g30

Bs Châu

Nghe trình bày dự thảo bộ câu hỏi phỏng vấn chương trình “Lắng nghe và ghi nhận ý kiến của người bệnh”

NVY chuẩn bị

P0.2

15g30

Bs Nam

KH sử dụng và giải ngân vốn đầu tư công 2022

KHTC chuẩn bị

P1.4

15g30

Bs Châu

Thẩm định thành lập khoa COVID-19 của BV Hủng Vương và BV NĐTP

NVY chuẩn bị và mời các phòng liên quan

P0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.Tư

06/4

Trực lãnh đạo: Bs Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế

 

Sáng

7g30

BS Thượng

Nghe báo cáo tiến độ triển khai KH HSSKĐT

BGĐ

 

Tổ công tác báo cáo (VPS, NVY, HCDC, KHTC)

P0.2

08g

Bs Nam

Kiểm tra BV (Cả ngày)

 

 

08g

Bs Châu

Công tác cán bộ 1 đơn vị, giám sát về thực hiện chiến dịch người nguy cơ

TCCB, NVY, HCDC chuẩn bị

Củ Chi

08g

 

Tiếp Đoàn TTCP (Cả ngày)

Chuẩn bị: KHTC, Ttra, NVD

P4.3

09g30

Bs Thượng

Dự chương trình “Lắng nghe và trao đổi với nhân viên y tế” (kỳ 2)

TCCB chuẩn bị và mời

P0.2

 

 

 

 

 

Chiều

14g

Bs Thượng

Dự HĐ đề tài NCKH

NVY chuẩn bị

Sở KHCN

14g

BS Châu

Công tác cán bộ

TCCB chuẩn bị

BV Trưng Vương

14g

Bs Hưng

Họp đền bù chi phí đào tạo TCCT

TCCB chuẩn bị

P1.7

14g

Bs Dũng

Nghe trình bày nội dung Cập nhật bảng câu hỏi khảo sát sự không hài lòng của khoa khám bệnh

NVY chuẩn bị

P0.2

15g30

Bs Dũng

Giao ban tổ công tác chuyển đổi số khai báo F0, nghe báo cáo tiến độ liên thông 2 chiều nền tảng số – CDS

Tổ công tác (VPS, NVY) chuẩn bị

P0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Năm

07/4

Trực lãnh đạo: Bs Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế

Sáng

08g

BS Thượng

Dự kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân thành phố khóa X(cả ngày)

 

HTTP

08g

Bs Châu

KTBV (Cả ngày)

 

 

08g

Bs Hưng

Kiểm tra TYT

NVY, HCDC

 

08g

Bs Dũng

Dự HN KHKT Dược lần thứ 38

 

ĐHYD

08g

 

Tiếp Đoàn TTCP

Chuẩn bị: KHTC, Ttra, NVD

P4.3

08g30

Bs Nam

KH sử dụng kinh phí không thường xuyên của TTYT

KHTC chuẩn bị

P1.4

10g

Bs Nam

Công tác cán bộ

TCCB chuẩn bị

TTGĐYK

 

 

 

 

 

Chiều

14g

Bs Thượng

Dự kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân thành phố khóa X(cả ngày)

 

HTTP

14g

Bs Nam

Họp 1 nội dung liên quan BV Gò Vấp

TCCB chuẩn bị và mời

HT Trệt T4G

14g

Bs Dũng

Công tác cán bộ

TCCB chuẩn bị

BV UB

15g30

Bs Nam

Làm việc với các đơn vị về dự án TTB

KHTC chuẩn bị và mời

HT Trệt T4G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.Sáu

08/4

 

Trực lãnh đạo: Bs Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế

 

7g30

BS Thượng

Nghe Thanh tra báo cáo KH thanh tra định kỳ trong năm 2022

BGĐ

 

Thanh tra chuẩn bị

P0.2

Sáng

08g

Bs Dũng

Đ/c Dương Anh Đức nghe báo cáo nội dung chương trình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến)

 

UBND TP

08g

Bs Nam

KTBV (cả ngày)

 

 

08g

 

Tiếp Đoàn TTCP

Chuẩn bị: KHTC, Ttra, NVD

P4.3

09g

Bs Thượng

Sơ kết hoạt động ngành y tế quý I/2022

BGĐ

 

Các phòng chuẩn bị theo phân công

HT lầu 4

 

 

 

 

 

Chiều

13g30

Bs Châu

Giao ban cụm điều trị (trực tuyến)

NVY chuẩn bị và mời

TCCB, NVD, KHTC

P1.4

14g

Bs Thượng

Dự buổi thí điểm chương trình “Lắng nghe và ghi nhận ý kiến của người bệnh”

BGĐ

 

NVY chuẩn bị và mời

P0.2

15g30

Bs Hưng

Họp chi bộ TCCB

 

P1.7

 

 

 

 

 

 

T. Bảy

09/4

Trực lãnh đạo: Bs Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế

Sáng

8g

BS Thượng BGĐ

Hội thảo lấy ý kiến đồng thuận các hoạt động nâng cao năng lực HCDC (dự kiến)

Nhóm soạn thảo (HCDC, NVY, TCCB) chuẩn bị (Trình BGĐ danh sách chuyên gia trước khi mời)

 

Chiều

 

 

 

 

 

C. Nhật

10/4

Trực lãnh đạo: Bs Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế

Sáng

 

 

 

 

 

SSỞ Y TẾ TP.HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình
HOTLINE (0966381010)