Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023

Trong tháng 4/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Bệnh COVID-19 được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội; một năm kiểm định chất lượng đầu vào công chức 2 lần; quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; bảo lãnh ngân hàng theo phương thức điện tử…

Nguồn: Tuổi trẻ Tân Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình