Những điểm cốt lõi trong Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 30/12/2023

Những điểm cốt lõi trong Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 30/12/2023

Ngày 30/12/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây động lực lớn và cũng là trọng trách lớn đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Tải toàn văn Nghị quyết tại đây: [ https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/…/nghi-quyet-so-31… ]

Nguồn: Tuổi trẻ Tân Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình