PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Phòng Điều dưỡng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về mọi hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh của Bệnh viện.

Trưởng phòng: CNĐD. NGUYỄN THỊ VÂN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỆ THỐNG ĐIỀU DƯỠNG

CHỨC MĂNG NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng:

a) Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của bệnh viện;

b) Xây dựng các mô hình chăm sóc tại điểm b khoản 3 Điều 6 Thông tư 31/2021/TT-BYT phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của bệnh viện.

2. Quản lý điều hành chuyên môn, nhân sự  theo Thông tư 31/2021/TT-BYT.

3. Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

4. Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình