PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ- TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trưởng phòng:             Nguyễn Đình Hoàn Trung

Phó phòng:                   Nguyễn Thị Huyền Thanh

Nhân sự : 25 người (6 Đại học, 2 Cao đẳng, 4 trung cấp,13 nhân viên bao gồm bảo vệ, tài xế, tạp vụ) chia làm 2 bộ phận: văn phòng và kỹ thuật.

Trong đó:

– Khối văn phòng: hành chính quản trị, tổ chức cán bộ (10 nhân viên).

– Khối kỹ thuật: công nghệ thông tin (3 nhân viên), điện (1 nhân viên), bảo vệ (8 nhân viên), tài xế (3 nhân viên), tạp vụ (1 nhân viên).

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

– Công tác Hành chính quản trị:

+ Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ;

+ Cung ứng vật tư thông dụng;

+ Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa cây cảnh;

+ Điện, nước sạch, nước thải;

+ Bảo vệ trật tự trị an.

– Công tác Tổ chức cán bộ:

+ Quản lý nhân lực: Lao động tiền lương – Quản lý hồ sơ nhân lực; Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách; Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

+ Đào tạo cán bộ: Quy hoạch cán bộ – Kế hoạch đào tạo;

+ Bảo vệ chính trị nội bộ.

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình