PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

NHÂN SỰ

* Trưởng phòng 1 người

* Phó trưởng phòng 1 người

* Nhân viên:  08 người

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.

– Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

– Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế bệnh viện.

– Xây dựng, triển khai, giám sát công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

– Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa/phòng, giữa bệnh viện với các đơn vị có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

– Bảo đảm việc lưu trữ, thống kê, hồ sơ bệnh án.

– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình
HOTLINE (0966381010)