QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỆN TỬ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỆN TỬ

Từ ngày 15/02/2022, Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử có hiệu lực thi hành. Theo đó yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn bằng hình thức điện tử quy định tại Thông tư 27/2021/TT-BYT theo lộ trình cụ thể như sau:

– Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên: Hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

– Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: Hoàn thành trước ngày 01/12/2022.

Đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử đáp ứng các quy định của Thông tư có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy. Đồng thời quy định các cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm như sau:

– Bảo đảm cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

– Gửi đơn thuốc điện tử lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế ngay sau khi kết thúc quy trình khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh ngoại trú và trước khi người bệnh ra viện đối với người bệnh nội trú;

– Gửi đơn thuốc điện tử hoặc mã đơn thuốc điện tử cho người bệnh hoặc đại diện người bệnh thông qua các phương tiện điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

– Tổng hợp toàn bộ đơn thuốc mà người bệnh sử dụng trong quá trình điều trị nội trú và gửi lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia trước khi người bệnh ra viện.

– Thực hiện lưu trữ đơn thuốc điện tử như thời gian lưu trữ đơn thuốc giấy theo quy định của Bộ Y tế.

Cơ sở pháp lý: Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Bệnh viện quận Tân Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình