Sinh hoạt chi đoàn tháng 9: “Vang mãi lời thề Độc lập”

Sinh hoạt chi đoàn tháng 9: “Vang mãi lời thề Độc lập”

Ngày 20/09/2023, Chi đoàn Bệnh viện quận Tân Bình tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2023. Tại buổi sinh hoạt có sự góp mặt của Đảng ủy và đông đủ lực lượng đoàn viên thanh niên.

Ban Chấp hành Chi đoàn đã báo cáo hoạt động công tác Đoàn quý 3/2023, đề ra phương hướng hoạt động quý 4/2023, đồng thời kết hợp tìm hiểu về lịch sử ngày quốc khánh và quốc huy của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời (2/9/1945) – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới “Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội”; Nhân dân ta làm chủ vận mệnh của mình để thực hiện quyền độc lập, tự do và hạnh phúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình