SỐNG XANH: HÀNH ĐỘNG NHỎ – THAY ĐỔI LỚN

SỐNG XANH: HÀNH ĐỘNG NHỎ – THAY ĐỔI LỚN

SỐNG XANH, BẮT ĐẦU CÙNG 4T 📥

🌱Để bắt đầu hành trình sống xanh, hãy bắt đầu từ những thói quen nhỏ, hạn chế rác thải nhựa theo “nguyên tắc 4T”📌

Đúng nhận, sai cãi hen…🌟 cùng chia sẻ và thực hiện “nguyên tắc 4T” nha! >.>”

❎“Từ chối” hoặc “Thay thế”

✅ “Tiết giảm”

♻️“Tái sử dụng”

✳️“Tái chế”

Là những khái niệm xuyên suốt sẽ đồng hành cùng chúng ta trong hành trình “Sống xanh” với Chặng 1: Chủ đề “Thế hệ xanh – Lối sống xanh” sắp được diễn ra, hãy cùng nhau hưởng ứng, cùng nắm chặt tay để cuộc sống xanh hơn!

Chần chờ chi, “Giảm nhựa ngay thôi, giảm nhựa là do chính tôi”! ☘

Nguồn: Tuổi trẻ Tân Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình
HOTLINE (0966381010)