KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Phó khoa:                                        CKI..Lương Thị Duyên

Tổng số nhân sự:                            10 người (01CKI ,02 CN ĐD, 1 CN YTCC, 11 hộ lý.)

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

– Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, nghiên cứu khoa học, đào tạo, huấn luyện, chỉ đạo tuyến và quản lý bệnh viện.

– Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm.

– Xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Tuyên truyền, huấn luyện về kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Theo dõi, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

– Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định. 

– Quản lý công tác giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình
HOTLINE (0966381010)