KHOA NỘI TỔNG HỢP

KHOA NỘI TỔNG HỢP

k.%20noi(2)

Trưởng khoa: BSCKI. PHAN THỊ ANH ĐÀO

Điều dưỡng trưởng: CN BÙI THỊ MAI

Tổng số nhân sự:             14 người

Trong đó:

– Bác sĩ: 05

– Điều dưỡng: 09

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

– Thực hiện khám chữa bệnh nội, ngoại trú, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân.

– Tham gia công tác kiểm soát dịch bệnh.

– Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan

n2
n3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình