THÔNG BÁO MỜI THẦU Gói thầu: Thay thế đầu dò B cho máy siêu âm mắt năm 2022

 THÔNG BÁO MỜI THẦU Gói thầu: Thay thế đầu dò B cho máy siêu âm mắt năm 2022

Bệnh viện quận Tân Bình có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu Gói thầu: Thay thế đầu dò B cho máy siêu âm mắt năm 2022 theo hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước theo quy trình thông thường từ Nguồn Bảo hiểm y tế, Viện phí, Dịch vụ, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; hình thức dự thầu: đấu thầu qua mạng.

Bệnh viện quận Tân Bình mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin đăng ký, tải Hồ sơ mời thầu và tham dự thầu tại website Hệ thống đấu thầu điện tử: http://muasamcong.mpi.gov.vn/.

Thời gian phát hành E-HSMT từ ngày 04 tháng 7 năm 2022 đến trước 09 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2022.

Thời gian đóng thầu lúc 09 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2022.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai lúc 09 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2022 trên hệ thống đấu thầu điện tử.

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình