ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC THẾ GIỚI

ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC THẾ GIỚI

Domperidon là một chất kháng dopamin, có tính chất tương tự như
Metoclopramide hydroclorid. Domperidon kích thích nhu động ruột của ống tiêu hóa,
làm tăng trương lực cơ thắt tâm vị làm tăng biên độ mở rộng của cơ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình