NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ (26/6)

NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ (26/6)

Tệ nạn một số chất gây nghiện là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Trong những năm trở lại đây, tình hình sử dụng ma túy ở Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều chất gây nghiện mới trở nên phổ biến. Các cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên Bệnh viện quận Tân Bình hãy cùng nhau đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho chính mình và gia đình, cùng nhau nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc phòng chống tệ nạn, xã hội.

Nguồn: Tuổi trẻ Tân Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình
HOTLINE (0966381010)